Programkereső

ADOREMUS DOMINUM

Imádságos könyvek a Szent István Király Múzeum könyvtára gyűjteményéből

A magánáhítat és a közösségi imaalkalmak segédeszközei az imádságos könyvek. Az imakönyvek az imádkozás megkönnyítését célzó, kész imádságokat tartalmazó kézzel írott vagy nyomtatott, gyakran metszetekkel, képekkel illusztrált könyvek, melyek a személyes hitélet elmélyítését, vezetését szolgálják. Általuk a készen kapott imaszövegek olvasása, tovább gondolása válik lehetővé időtől és tértől függően és függetlenül egyaránt. Széles körben való elterjedésükben a könyvnyomtatás játszott döntő szerepet. Az első nagyobb szabású nyomtatott magyar imakönyv Pázmány Péter imádságos könyve volt a 17. század elején, melynek hatása még két évszázaddal később is megmutatkozott. Az imakönyvek értékes pedagógiai és kateketikai segédeszközként hűen tükrözték az egyház, a teológia és a művelődéstörténet összefüggéseit.

A Fekete Sas Patikamúzeumban szeptember 14. és december 2. között látogatható kiállítás a Szent István Király Múzeum könyvtárában őrzött kéziratos és nyomtatott imakönyvek közül mutat be néhányat. Az imakönyvek könyvészeti jelentőségén túl bepillantást enged az imádságos könyvek használatába, valamint kultúrtörténeti jelentőségébe egyaránt.

Képek és videók

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Fő utca 5.