Programkereső

Kós Károly építészete képeslapokon

Ingyenes


Egy kiváló ember, képeslapokon
 

 gg, szz


Sárosi István budapesti gyűjtő  tárlata Kós Károly építész, grafikus, író, könyvkiadó, politikus életének fontosabb helyszíneit, állomásait, munkásságát, az általa tervezett épületeket   mutatja be -- képeslapok segítségével -- a Tolnai utcai Tagkönyvtárban. A kiállítás november 6-tól 17-ig látható.
Sárosi István mérnök gyerekkora óta szenvedélyesen gyűjti a képeslapokat.  Gyűjteményét – amely  már 60 ezer darabból áll – főként nyugdíjazása után kezdte el rendszerezni. Az ország minden részében bemutatta már kollekcióit. Sárosi István legendás gyűjteménye ugyanis annyira sokszínű, hogy a nyugdíjas mérnök többféle témát is képes érdekesen feldolgozni a képeslapok segítségével: a Magyar Posta történetét, Afrika állatait és növényeit, a magyar alkotóművészek munkáit, a különféle korok étkezési, tálalási szokásait, a középkori művészetet egyaránt áttekintette már  egy-egy válogatással. A Tolnai utcai Tagkönyvtárral is kitűnő a kapcsolata: évente többször is  szerepelt ott tematikus kiállításokkal. Legutóbb a Balatont mutatta be.  A képeslapokhoz a gyűjtő mindig érdekes ismertető szövegeket is illeszt, ezért kiállításai izgalmas felfedezést jelentenek valamennyi korosztály számára.
Hamarosan nyíló kiállításán Kós Károly életéről, munkásságáról ad áttekintést a képeslapok segítségével. A képeslapokon azok az elsősorban erdélyi helyek, vidékek  láthatók, amelyek meghatározó élményt jelentettek Kós Károly életében, és hatással voltak munkásságára. A fontos helyszínek közé tartoznak azok, ahol tanult vagy tanított, például a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola is, amelynek dékánja volt. A tárlat bemutatja kirándulásainak, tanulmányútjainak helyszíneit. Emellett építészeti munkásságának jelentősebb alkotásait és az egyes írótársaival,  saját irodalmi munkásságával kapcsolatos lapokat is megtekintheti a közönség. A kiállítás anyagát színesíti az Erdélyi Szépmíves Céh emblémája zománclapon.  Emellett 15   alkotó, író-költő is látható lesz  a lapokon, azok, akik  részt vettek a céh munkájában. Kós Károly grafikáját is felfedezhetik a látogatók a kiállításon, továbbá azoknak az ex libriseknek a másolatait, amelyeket ő készített. Az is látható lesz a tárlaton, miként őrzi emlékét az utókor: megismerheti a látogató a róla készült és képeslapon is megörökített szobrokat, köztük a budapesti Kós Károly téren felállított alkotást.
Összesen 186 képeslapot mutat be  gyűjteményéből Sárosi István, továbbá két tablót, amelyek egyikén az Erdélyi Szépmíves Céh összes tagja szerepel. A gyűjtő elmondta, hogy nagyon tiszteli, becsüli Kós Károlyt. Sokat olvasott róla, és olyan embernek tartja a polihisztort, aki soha nem a saját érdekét nézte, és aki mindenben az átlag felett  teljesített.
 
Kós Károly (1883-1977) Temesváron született erdélyi szász családban. Nagyszebenben, Kolozsváron és a budapesti Műegyetemen végezte építészmérnöki tanulmányait. Még nem volt harminc éves, amikor a főváros őt és Zrumeczky Dezsőt bízta meg az új állatkert pavilonjainak megtervezésével, sztánai házát, a híres Varjúvárat 1910-ben építette.
Építészként a kalotaszegi és székely népi építészet felhasználásával sajátos stílust alakított ki. Tervezett templomokat, lakóházakat, restaurált középkori építményeket. Ő tervezte a többi között a kispesti Wekerle-telepet és két épületét a Főtéren, számos értékes tanulmányt tett közzé a magyar művészetről.
Jelentős szerepet vállalt az erdélyi magyar politikai élet megszervezésében, ő szerkesztette Benedek Elek Vasárnap című politikai lapját, 1924-ben megalapította az Erdélyi Szépmíves Céh elnevezésű könyvkiadót, ott volt 1926-ban az Erdélyi Helikon magalapításánál, 1931-44 között ő szerkesztette a folyóiratot. Kolozsvári otthona 1977. augusztus 25-én bekövetkezett haláláig az erdélyi magyar szellemi élet egyik központja volt, 1997-ben posztumusz megkapta a Magyar Örökség kitüntetést.
 

Esemény weboldala

Facebook oldal

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Tolnai utca 30.