Programkereső

A katonatiszti házasságkötések és azok szabályozása a 20. század első felében | Dr. Závodi Szilvia (HM HIM) előadása

Ingyenes
Dr. Závodi Szilvia (HM HIM) előadása október 4-én szerdán 17 órától a Szent István Király Múzeum – Rendház épületében (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.).

A 20. század első felében a katonatiszti nősülés szabályozásának alapjául elsősorban a Ferenc József által 1913 szeptemberében jóváhagyott A–57. jelzésű „Nősülési szabályzat a m. kir. honvédség és csendőrség számára” című szabályzat szolgált. A szolgálati könyv közvetlen előzményének tekinthető az 1907. évi rendelet, mely a tisztikar felének engedélyezte a házasságot, de egyben jelentősen megemelte az óvadék összegét.

Egy évre rá kiadták az A–57-es számú szabályzat első változatát, amit kiegészítettek egy függelékkel és a nősülési szabályzat által megkívánt beadványokra és okiratokra vonatkozó bélyegszabályzattal. A katonai házasságkötésekre is alapvetően vonatkoztak az állami törvények. Az alapvető jogi szabályzásokon változtatott a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941. évi XV. törvénycikk. Az 1913-ban kiadott Nősülési szabályzat egészen 1944 novemberéig kisebb változtatásokkal érvényben maradt. A kisebb-nagyobb módosítások a Rendeleti Közlönyben láttak napvilágot. Elsősorban azok a rendelkezések változtak meg, amelyek a házassági óvadéktőkével voltak kapcsolatban. Jelentősebb változás 1942-ben történt, amikor Horthy Miklós kormányzó rendelkezése értelmében kibővítették azok körét, akik nem kaphattak nősülési engedélyt.

1944. november 17-én kelt Szálasi Ferenc, Magyarország Nemzetvezetőjének rendelkezése, amely módosította a katonatisztek nősülésének szabályozását. Eltörölte a házassági óvadéktőke biztosításának kötelezettségét, engedélyezte a hadnagyok számára a nősülést és az ara személyének vizsgálatakor már nem kellett figyelembe venni a (társadalmi) származást. A rendelet alapján minden tisztnek és tisztviselőnek – rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül – a honvédelmi miniszter adta meg a nősülési engedélyt. A legjelentősebb változás a katonatisztek házasságának engedélyezésében 1945 áprilisában történt. A Honvédelmi Közlönyben megjelent rendelettel hatályon kívül helyezték az addig érvényben lévő Nősülési szabályzatot. A házasságot továbbra is engedélyhez kötötték.

A belépés díjtalan.

A rendezvény sajtónyilvános.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

 

Esemény weboldala

Facebook oldal

Térkép

Cím: Székesfehérvár, Fő u. 6.