Programkereső

Elkészült a megyei esélyteremtő paktum

  • 2021.03.29.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke vezetésével a „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében elkészült a Fejér megyei Esélyteremtő Paktum. A paktumot a Magyar Városkutató Intézet készítette.

A Megyei Esélyteremtő Paktum (MEP) alapul szolgálhat majd a 2021-2027-es európai uniós programozási időszakban az esélyteremtéssel, esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek megvalósításához. MEP szerint a térségi esélyteremtési programok megvalósítása tekintetében a jövőben nagyobb hangsúlyt kell biztosítani a járásszékhely településeknek. 

MEP-ben megfogalmazásra kerültek megoldási javaslatok az egyes célcsoportok tekintetében, mint például:
-Komplex, térségi vagy települési szinteken megvalósuló, az ifjúságot megtartó programok megvalósítása;
-Programok az idősek és fiatalok társadalmi, közösségi beilleszkedésének segítésére;
-Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása;
-Hátrányos helyzetű célcsoportok befogadását segítő programok kidolgozása és megvalósítása;
-Szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok megvalósítása;
-Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok (pl.: a csecsemő anyatejes táplálásának/szoptatásának népszerűsítése; a kisgyermek otthoni táplálásában az egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor fogyasztása, vízivás fontosságának hangsúlyozása) népszerűsítését célzó akciók, rendezvények, előadások szervezése);
-Mélyszegénységben élő/roma gyermekek helyben szervezett, fejlesztő tevékenységi csomagjának kidolgozása és megvalósítása;
-Tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése.

Az elkészült Megyei Esélyteremtő Paktum a Fejér Megyei Önkormányzat www.fejer.hu honlapján megtalálható.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


EFOP-1.6.3-17-2017-00005
Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése

Fejér Megyei Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke